cahangir

cahangir
is. <fars.>
1. Dünyanı istila edən, dünyanı tutan, ölkələr fəth edən; imperialist. <Elxan:> Mən üzümə bir din qalxanı çəkib cahangirlərin cəlladlığını qəbul edə bilmərəm. C. C.. Cahangirlər bir daha güvənməsin özünə; Sarsıdacaq onları həqiqətlərin səsi. S. Rüst.. Keçdi yerin üzərindən qərinələr bir an kimi; Cahangirlər, hökmdarlar xəzəl olub, külə döndü. N. R..
2. Çox məşhur, dünyada məşhur, cahanşümul. <Atabəy Qətibəyə:> . . Sənin atan hökmranlıq etdiyi bir məmləkətdə iki cahangir şair bir arıq inəyin südü ilə yaşayır. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Джахангиров, Джахангир Ширгяшт оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Джахангиров. Джахангир Джахангиров азерб. Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov …   Википедия

  • Керимов, Джангир Аббасович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Керимов. Джангир Аббасович Керимов азерб. Cahangir Abbas oğlu Kərimov Дата рождения: 18 июля 1923(1923 07 18) …   Википедия

  • Меликов, Ариф Джангирович — Ариф Джангир оглы Меликов Arif Cahangir oğlu Məlikov Дата рождения 13 сентября 1933(19330913) Место рождения Баку Страны …   Википедия

  • Меликов, Ариф Джангир оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Меликов. Ариф Меликов азерб. Arif Cahangir oğlu Məlikov Дата рождения 13 сентября 1933(1933 09 13) (79 лет …   Википедия

  • Меликов, Ариф — Ариф Джангир оглы Меликов Arif Cahangir oğlu Məlikov Дата рождения 13 сентября 1933(19330913) Место рождения Баку Страны …   Википедия

  • Меликов, Ариф Джахангир оглы — Ариф Джангир оглы Меликов Arif Cahangir oğlu Məlikov Дата рождения 13 сентября 1933(19330913) Место рождения Баку Страны …   Википедия

  • Меликов Ариф Джангирович — Ариф Джангир оглы Меликов Arif Cahangir oğlu Məlikov Дата рождения 13 сентября 1933(19330913) Место рождения Баку Страны …   Википедия

  • Зейналова — Зейналова, Насиба Джангир кызы Насиба Зейналова азерб. Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova Имя при рождении: Насиба Джангир кызы Зейналова Дата рождения: 20 апреля 1916(19 …   Википедия

  • Зейналов, Джангир Мешеди Рза оглы — Джангир Зейналов азерб. Cahangir Zeynalov …   Википедия

  • barı — 1. əd. <fars.> Heç olmasa. O ha billəm gəlməz görməyə məni; Barı gendən tamaşaya gələydi. M. P. V.. <Qurban:> Barı bu kasıblığıma görə arvadım göyçək olaydı; yenə dərd yarı idi. Ə. H.. Barı gedərkən bizə dəyəydin! M. Rz.. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”